top of page

Blijft onze digitale nalatenschap bestaan na overlijden?

We houden best rekening met onze digitale gegevens wanneer we onze laatste levensfase naderen. Wat gebeurt er met onze gegevens op het internet eens we dood zijn? We spreken hier van onlineaccounts zoals sociale media, e-mails, internetbankrekeningen en cryptomunten. Lidstaten van de Europese Unie mogen een wet vastleggen ter omkadering van de digitale gegevens van overledenen, in België is echter niks voorzien. Gelet op deze situatie heeft de Belgische notariële sector het EasyMe-platform opgezet zodat burgers hun digitale nalatenschap kunnen plannen. Begrafenissen Van Ees, begrafenisonderneming en funerarium in Jette, legt het uit.Aanpak volgens platform

De online platformen bieden meerdere alternatieven aan voor de toekomst van uw digitale gegevens. Facebook stelt voor om een account definitief te verwijderen of om te vormen tot een herdenkingspagina, beheerd door een persoon die door de overledene voor zijn dood werd aangeduid. Daartoe moet een formulier worden ingevuld waaruit het overlijden van de betrokkene en zijn verwantschap met die persoon blijken. Andere platformen, zoals WhatsApp, kiezen voor automatische deactivering van een account dat enige tijd inactief is geweest. De eenvoudigste manier is echter om bij het opstellen van uw testament ook uw digitale erfenis te voorzien. We houden daarom best rekening met onze digitale ruimtes. Bewaar dus een lijst in het testament met uw logins, paswoorden en websites waarop u geregistreerd bent.


En in de toekomst?

In Frankrijk werd onlangs het recht op digitaal overlijden ingevoerd. België overweegt echter een wettelijk kader dat regelt wat er met onze digitale gegevens gebeurt na overlijden. Vandaag is er een kaderwet die de overdracht van gegevens mogelijk maakt. Maar voor verdere wetgeving zal een meer globale beoordeling van persoonsgegevens nodig zijn.


Contacteer Begrafenissen Van Ees om u bij deze stappen te begeleiden.

Kommentare


Laisser un commentaire

Merci, votre message est envoyé.

bottom of page