top of page

Onderhoud van een grafzerk: wanneer en hoe?

Het onderhoud van een grafzerk is geen wettelijke plicht maar wel een eerbetoon aan onze overledenen en een burgerplicht. Want als een graf wordt verwaarloosd, kan de gemeente beslissen om de grafconcessie te beëindigen. Begrafenissen Van Ees, begrafenisondernemer en uitvaartonderneming in Jette, legt uit hoe u de grafzerk van uw overledenen kunt onderhouden met liefde en respect voor hen. U garandeert zo ook de duurzaamheid van de gekozen grafsteen, de inscripties en de verschillende ornamenten.


Onderhoud volgens type steen en ornamenten

De materiaalkeuze is belangrijk om minder risico op beschadiging te hebben. Er bestaan verschillende soorten materialen die elk een passende reiniging vragen. Een marmeren graf maakt u bijvoorbeeld voorzichtig schoon met water en zeep. Gebruik een zachte borstel zodat er geen krassen ontstaan en vergeet alle producten met een te hoge pH-waarde. Bij een granieten grafsteen, sterker dan marmer, raden we u aan (korst)mos en vuil te verwijderen met gewoon schoon water. Bestaat de grafzerk uit natuursteen, veel zachter, poreuzer, en vatbaar voor waterinfiltratie, dan gaat u te werk zoals bij marmer. Hierbij vermijdt u een agressieve reiniging maar gebruikt u bij voorkeur zwarte zeep die u afspoelt met helder water. Ook de ornamenten van het graf verdienen uw volle aandacht. Keramiek, porselein en glas kunnen worden gereinigd met een zachte doek en proper water. Gebruik wel een speciaal product om roest van metalen ornamenten te verwijderen. Weggesleten gravures kunnen worden behandeld met een penseel en wasbenzine.


Tijdig onderhoud

We raden aan om ten minste 3 keer per jaar alles te onderhouden. Dat is echter niet altijd mogelijk als we ver van onze dierbare overledene wonen. Weet dat er bedrijven zijn die deze reiniging kunnen verzorgen.


Begrafenissen Van Ees in Jette kan u ook helpen bij het kiezen van grafmonumenten en ornamenten. Contacteer ons.

Commenti


Laisser un commentaire

Merci, votre message est envoyé.

bottom of page