top of page

Welke administratieve formaliteiten dien ik te vervullen bij een overlijden?

Administratieve formaliteiten zijn nooit gemakkelijk. Ze vormen de officiële erkenning van de dood van een geliefde en zijn ook het teken dat het leven voorbij is. Ze kunnen u ook helpen om deze erkenning na het emotioneel trauma op een tastbare manier te realiseren. Uw begrafenisondernemer Van Ees Funérailles bvba in Brussel en Jette informeert u over de te volgen stappen.De officiële verklaring van overlijden

Als het overlijden thuis plaatsvindt, moet u dat als familielid laten vaststellen door een arts die u vervolgens een overlijdensakte overhandigt. Als de persoon is overleden in het ziekenhuis, zorgt men daar voor de akte. U brengt daarna de bevoegde autoriteiten op de hoogte, hoewel dit meestal gebeurt door de begrafenisondernemer die u ondertussen hebt geïnformeerd.


Instanties verwittigen van overlijden

Verschillende instanties moeten worden ingelicht, zoals de werkgever van de overledene, de bank, de notaris en eventueel ook de boekhouder. Als hij of zij huurder was, bent u ook verplicht de verhuurder op de hoogte te brengen, zodat die de nodige maatregelen kan nemen, tenzij u de wettelijk samenwonende partner of echtgeno(o)t(e) bent. In dat geval kan de huurovereenkomst zonder formaliteiten op eigen naam worden verlengd. Als de verschillende nutsovereenkomsten op naam van de overleden persoon stonden, moet u die bedrijven ook op de hoogte brengen: gas, elektriciteit, water en digitale dienstverleners.


Wordt u geconfronteerd met de dood van een familielid? Begrafenisondernemer Van Ees Funérailles bvba begeleidt u bij elke stap na dit trieste nieuws. Wij bezorgen u alle gepaste adviezen en aanbevelingen. Doorsta deze beproeving niet alleen, laat u begeleiden door een professional in de sector die u kan helpen alle nodige administratie en formaliteiten te vervullen in Brussel en Jette. Bel ons als u meer wilt weten over de werkwijze.
Comentarios


Laisser un commentaire

Merci, votre message est envoyé.

bottom of page